click4home

LindaEnarAdvokat Enar Bostedt har varit verksam jurist sedan 1990, inledningsvis som biträdande jurist hos Advokatfirman Hans Bredberg AB. Enar Bostedt blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 1995 då han startade advokatfirman Enar Bostedt AB.
Under åren 1996-2007 var Enar Bostedt delägare i Advokatfirman Hancock & Rehn HB. Sedan 2007 har Enar Bostedt bedrivit egen verksamhet i Stockholm.


Advokat Linda Bostedt har varit verksam jurist sedan 2007 med särskild inriktning inom vårdnad, boende- och umgängesfrågor, samt asyl- och socialrätt.
Hon började arbeta vid Migrationsverket med asyl- och förvarsfrågor.
Därefter har Linda Bostedt tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten.
Sedan 2009 har Linda Bostedt arbetat som biträdande jurist på advokatfirman.
Linda Bostedt blev medlem av Sveriges Advokatsamfund 2012.

E-post          Telefon: 08-23 15 23        Fax: 08-650 15 23         St Eriksgatan 12            112 39 Stockholm