click4home

Verksamhet


Brottmål
Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Familjerätt
Advokatfirman åtar sig uppdrag i tvister angående vårdnad, boende och umgänge med barn.
Firman åtar sig även uppdrag som upprättande av äktenskapsförord, upprättande av gåvobrev samt upprättande av samboavtal.

Migrationsrätt
Advokatfirman är en av landets mest erfarna inom migrationsrätt, dvs. asyl-, anknytnings- och arbetskraftslagstiftning.
Firman är även rysk- och engelskspråkig.

Socialrätt
Advokatfirman åtar sig uppdrag som ombud och offentligt biträde i mål där tvångsvård förekommer, så som LVM, LVU och LPT.

E-post          Telefon: 08-23 15 23        Fax: 08-650 15 23         St Eriksgatan 12            112 39 Stockholm